Czym jest zielony wodór? - Forkast | Podcast Fortum
Czym jest zielony wodór?
s02e03

Czym jest zielony wodór?

Czym jest zielony wodór?

Czym jest zielony wodór? Jak się go wytwarza? Gdzie może znaleźć zastosowanie? Jaki ma związek z magazynowaniem energii? Czy jest to realna możliwość i szansa na zrewolucjonizowanie energetyki i ciepłownictwa? A może tylko ładna teoria i trudna do zrealizowania w praktyce wizja na lepszą przyszłość bez paliw kopalnych? Co jest przeszkodą na drodze do jej realizacji, szczególnie w Europie?